DTS en Duurzaam bouwen

“Met duurzaam bouwen belasten we - nu en in de toekomst - het milieu zo min mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen. Duurzaam bouwen draagt daarmee bij aan de oplossing van wereldwijde milieuproblemen als de klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen.”
bron: Nationaal Milieubeleidsplan ( ministerie van VROM )

DTS®-dorpels vallen binnen het kader van DUBO (Duurzaam Bouwen) want, :

  • Bij sloop kan het materiaal, waarvan de dorpel is geproduceerd, 100% hergebruikt worden.
  • De standaard Basic-Black dorpels bestaan voor circa 90% uit gerecycled kunststof.
  • Klanten die werken met DTS®-dorpels op lengte van 6 meter kunnen het afval opsparen en bij Kreunen Kunststoffen B.V. voor ophalen aanmelden. Wij zorgen dan voor recycling van het materiaal.
  • Bij het NIBE is een TWIN 2002 -classificatie-onderzoek gedaan. Daarbij kwam onze standaard BI(nnendraaiende deur)-dorpel uit op milieuklasse 2b wat staat voor een goede DUBO-keuze.
  • Luchtdicht tot 650 Pa en waterdicht tot 550 Pa wat als basis kan dienen voor een goede klimaat-beheersing.
  • Het gebruik van kit wordt tot een minimum beperkt. Voor normale montage van de DTS®-dorpel hoeft geen kit te worden toegepast.
  • Bij verbranding heeft het materiaal een hoge energetische waarde en komen er geen schadelijke, milieugevaarlijke, stoff en vrij.
  • De kans op een koudebrug wordt door de hoge isolatiewaarde geminimaliseerd.
  • Door zijn slijtvastheid heeft de DTS®-dorpel een extreem lange levensduur.
  • De dorpel vergt geen verder onderhoud zoals schilderwerk.  

Partner voor de toekomst

Bovendien kunnen wij, door de flexibiliteit bij het ontwerpen, snel inspelen op ontwikkelingen zoals het Passief Huis. Tezamen met de klant kunnen wensen of ideeën worden uitgewerkt.