Kozijnherstel, renoveren, dorpelvervanging en opplussen

De DTS-oplossing voor renoveren en opplussen, het duurzame antwoord op houtrot

Herstellen en/of upgraden van bestaande (peil-)kozijnen met het DTS®-ReFlex-systeem is een duurzame keuze. De DTS®-ReFlex renovatiedorpels worden met name daar toegepast waar de onderdorpel van het kozijn verrot is of dermate beschadigd is dat deze vervangen dient te worden. Het grootste gedeelte van het bestaande kozijn blijft daarbij gespaard. Bovendien kan men de bestaande woning een upgrade geven door middel van het zogeheten “opplussen”.

Opplussen

Bij opplussen wordt de dorpel verlaagd, waardoor de woning geschikt en toegankelijk wordt gemaakt voor rolstoelgebruikers en daarmee voldoet aan de huidige eis van het Bouwbesluit. Met een relatief lage investering kan men daardoor langer in een woning blijven wonen.

Duurzame oplossingen

Binnen het DTS-Reflex-renovatie-systeem zijn er verschillende oplossingsmogelijkheden.

Reflex-Hollodeen Reflex-Combi Reflex-Durodeen Inval+
       
voor peil-kozijnen, bv. deuren met zijlicht voor peil-kozijnen waarbij de neuten worden meegeschilderd met de stijlen voor peil-raamkozijnen met vastglas en
voor peilplus-kozijnen
voor peilplus-kozijnen en
onderdorpel voor nieuwe peilplus-kozijnen

Voor alle varianten geldt ook hier weer dat houtzwaartes en (voor-)sponningmaten vrij op te geven zijn. En kalk-/klooster-, lood- en vensterbanksponningen worden eveneens volgens klantspecificatie uitgevoerd.

Meer mogelijkheden

Bij renovatiewerkzaamheden kunnen alle authentieke elementen worden overgenomen. Het aanbrengen van duivenjagers, verstekken en waterhollen behoren o.a. tot de vele mogelijkheden. Bij galerijplaten kan een oprijwig toegepast worden. In deze situatie kan de dorpel vaak niet lager geplaatst worden. Door het toepassen van een oprijwig kan de te hoge instap verlaagd worden.

Kozijnherstel

Ga voor meer informatie over de Reflex-toepassingen met name in relatie tot prestatiegericht onderhoud naar de site www.kozijn-herstel.nl