Wet- & regelgeving


KOMO & BRL

De volgende DTS®-dorpelprofielen zijn KOMO gecertificeerd:
BI(V) , BU(V), VD17, HS(A), KVT, KAI.

Download de PDF folder: 20676-13-KOMO-DTS-Kreunen-Kunststoffen.pdf KOMO-attest-met-productcertificaat
Download de PDF folder: K_DTS_KOMO_1.01.pdf DTS dorpels conform KOMO - uitvoeringen en afmetingen

Bouwbesluit

De DTS®-dorpel vindt zijn oorsprong in het Bouwbesluit van 1997. Daarin worden eisen gesteld aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Zo mag het hoogteverschil, inclusief een eventuele slijtstrip, voor minimaal één toegang niet groter zijn dan 0,02 m (20 mm eis). DTS®-dorpels zijn dan ook bij uitstek geschikt om toe te passen op peilniveau. De DTS®-dorpels kunnen niet rotten zodat er zonder problemen rechtstreeks tegen de DTS®-dorpel bestraat kan worden.

Download de PDF folder: K_bouwbesluit-DTS_1.01.pdf Bouwbesluit 2012 DTS dorpels
Download de PDF folder: K_dorpelhoogte_1.01.pdf Dorpelhoogte t.o.v. vloer
Download de PDF folder: K_deurhoogte_1.01.pdf Deurhoogtes m.b.t. DTS dorpels

Wind- waterdichtheid

Download de PDF folder: K_wind_en_waterdichtheid_1.02.pdf Wind- en waterdichtheid DTS dorpels

Brandwerendheid

Download de PDF folder: K_brandveiligheid-DTS_1.01.pdf Brandveiligheidseisen DTS dorpels
Download de PDF folder: K_datasheet-Hollodeen-brandwerend_1.01.pdf Technische gegevens Brandwerend Hollodeen
Download de PDF folder: 2011-Efectis-R0716_Rev.2.pdf Efectis-rapport 1011-Effectis-R0716