Technische handboeken

Bij het voorschrijven, toepassen en verwerken van DTS®-onderdorpels zijn diverse aspecten van belang. Gerubriceerd vindt u hier technische informatie en detailleringen. De informatie is als aparte pdf te downloaden bij het specifieke deel.

Wet- en regelgeving

Welke zaken mbt wet en regelgeving, zoals Bouwbesluit, KOMO en BRL, etc., zijn van belang.
lees verder ⇒

Ontwerpen met...

Wat zijn de ontwerptechnische aspecten van DTS-dorpels; bv. bestekteksten, SBR-referentiedetails.
lees verder ⇒

Productdetailleringen

Hoe 'zien' de DTS-dorpels er uit: naast maatvoeringen ook varianten zoals wisselsponningen.
lees verder ⇒

Verwerking en montage

Wat zijn de aandachtspunten bij opslag, transport en verwerking.
lees verder ⇒

Onderhoud en reparatie

Bij normaal gebruik nagenoeg onslijtbaar maar mocht er toch wat gebeuren dan zijn er herstelmogelijkheden.
lees verder ⇒