Geoctrooieerd

Alle dorpelsystemen en neuten die geproduceerd worden uit polyolefine kunststoffen, zijn geoctrooieerd door Kreunen Kunststoffen BV. Mede hierdoor bent u verzekerd van de levering van een hoogwaardig product, waarmee tevens de kwaliteit van de gebruikte materialen continu wordt bewaakt. Het is dan ook niet geoorloofd zelf dergelijke dorpels en/of neuten te produceren. Eén en ander is vastgelegd middels Europese octrooien. Deze octrooien zijn onder meer geldig in Nederland.

Aansprakelijkheid en garantie

Indien opdrachtgevers volkunststof-dorpels en/of neuten toepassen die niet afkomstig zijn van Kreunen Kunststoffen kunt u daarvoor als opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld hetgeen kan leiden tot juridische en financiële consequenties. Bovendien vallen dergelijke dorpels buiten garantie en is het KOMO-certificaat daarop niet van toepassing. 
Verzeker u er dan ook van dat dergelijke dorpels en/of neuten afkomstig zijn van Kreunen Kunststoffen. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.