Maatwerk of voorraadbestelling

Bij een bestelling maken wij onderscheid tussen maatwerk en voorraadwerk (6-meter lengtes). Bestelformulieren, voor beide situaties, zijn van onze site te downloaden.

Maatwerk

Bij maatwerk krijgt u de DTS®-dorpels zodanig geassembleerd dat men ze zonder verdere bewerkingen onder het kozijn kan monteren. Daar waar van toepassing worden ze compleet geleverd met afdeklatten en/of voorgeboorde, voorgemonteerde glaslatten i.c.m. glassteunblokjes.

Voorraadwerk

Bij voorraadbestellingen worden de dorpels geleverd op 6 meter lengte. Het bestellen voor eigen voorraad is vooral efficiënt als men zelf over geschikte bewerkingsmachines beschikt en u niet afhankelijk wilt zijn van onze levertijd. Daarbij dient men afzonderlijk de overige componenten, zoals neuten, bevestigingsmiddelen en glaslatten, te bestellen. De verkoopafdeling kan daarover nadere informatie verstrekken.